Kategorie

No picture Powiększ do pełnego rozmiaru

Butla do dyfuzora z gazem propan-butan

W uwagach prosimy o podanie kodu urządzenia do którego będą zakupywane części.

Skrajnie łatwopalny gaz. Zachować szczególną ostrożność.

Więcej szczegółów

BUTL2

67,00 zł

Butla do dyfuzora z gazem propan-butan.

Skrajnie łatwopalny gaz. Zawiera gaz pod ciśnieniem. Ogrzewanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W przypadku płonięcia wyciekającego gazu. Nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. Nabój z gazem butan.