Dostacje Unijne

W sprawie zamówień dotacyjnych prosimy o kontakt pod nr tel: 

 

83 342 28 25 

519-114-344 

 

lub e-mailowo:

 

jaroslawpienko@o2.pl

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, są na etapie opracowywania w MRiRW (https://www.gov.pl/web/rolnictwo).

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z udziałem środowisk pszczelarskich, w pierwszej kolejności będą realizowane następujące rodzaje interwencji w sektorze pszczelarskim:

1.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych;
- 1.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi;
- 1.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2023 będą kwalifikowane koszty ponoszone od dnia 1 stycznia 2023 r. Dotyczy to również kosztów ponoszonych przez organizacje pszczelarskie, bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu.

W ramach interwencji 1.6.2 planuje się refundację do 60% kosztów netto zakupu następującego nowego sprzętu pszczelarskiego. maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

- miodarek,
- odstojników,
- dekrystalizatorów,
- stołów do odsklepiania plastrów,
- suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
- topiarek do wosku,
- urządzeń do kremowania miodu,
- refraktometrów.
- wózków ręcznych do transportu uli,
- wialni do pyłku,
- uli lub ich elementów,
- krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
- urządzeń do omiatania pszczół,
- poławiaczy pyłku,
- sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
- wag pasiecznych,
- pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),
- kamer cyfrowych (wartość refundacji do 300 zł za kamerę).

 

Oferty dotacyjne dostępne w naszym sklepie do pobrania w plikach PDF poniżej:

Zaloguj się

Menu

W Koszyku

Nie ma więcej artykułów w Twoim koszyku