Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 
 
 

Uwagi ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania, gromadzenia oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego działającego pod adresem: https://bartnik-pienko.pl, administrowanego przez Pieńko Jarosław Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "BARTNIK" z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeska 48A, 21-500 Biała Podlaska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Biała Podlaska Sąd Rejonowy --- Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  NIP: 1250638247, REGON: 030938094.
 2. Administratorem danych osobowych Państwa danych osobowych jest Pieńko Jarosław Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "BARTNIK", z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), zwany dalej Administratorem.
 3. Administrator w świetle obowiązujących przepisów prawa, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) odpowiada za wykorzystanie danych osobowych Klientów w sposób bezpieczny, zgodny
  z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 4. Podanie danych osobowych przez Państwa ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży będzie skutkować odmową zawarcia wskazanej powyżej umowy.

 

Dane dostępowe

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwa żądanego pliku, Twój adres IP, data i godzina wywołania, ilość przesyłanych danych, nazwa składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do prawidłowego i optymalnego działania sklepu internetowego. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie 31 dni od zamknięcia strony.

 

Jakie dane zbieramy?

Możemy zbierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe
 • dane demograficzne
 • preferencje i zainteresowania
 • inne informacje powiązane z ofertami

 

Cele wykorzystywania danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu Umowy oraz w trakcie jej trwania będą wykorzystywane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania Umowy – przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawa ta będzie nazywana dalej: „wykonaniem umowy”);
 2. wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.:
  1. dokumentowania czynności opodatkowanych, np.: w celu przedstawienia informacji organom skarbowym lub organom kontroli skarbowej; rozliczeń podatku VAT;
  2. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  3. udzielania odpowiedzi na reklamację w terminie i formie przewidzianych przepisami.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Administrator będzie korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawa
  ta będzie nazywana dalej: „obowiązkiem prawnym”) lub
 2. przez czas, w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywać dane, np. przepisy prawa podatkowego (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub
 3. przez czas, w którym możliwe będzie poniesienie konsekwencji prawnych niewykonania obowiązku, np. otrzymanie kary finansowej od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f) RODO; podstawa ta będzie nazywana dalej: „prawnie uzasadnionym interesem”).
 4. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 6. marketingu bezpośredniego − przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 7. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po upływie którego Administrator nie będzie zobligowanych do przechowywania danych osobowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 8. weryfikacji wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli Klient zawiera kolejną umowę − danych posiadanych już przez Administratora przed jej zawarciem.

 

Sposoby zbierania danych osobowych

 

 1. W czasie korzystania przez Państwo ze sklepu internetowego automatycznie zbierane
  są informacje dotyczące tego korzystania oraz Państwa adresy IP w ramach tzw. głogów
  lub plików dziennika, np. data i czas odwiedzin, liczba otwieranych stron podstron sklepu internetowego, rodzaj przeglądarki z której Państwo korzystają.
 2. Administrator zbiera automatycznie dane osobowe w plikach cookies („ciasteczka”) podczas korzystania ze sklepu internetowego. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które
  są umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika.  
 3. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie korzystania Państwu z serwisu sklepu internetowego oraz umożliwienie i usprawnienie przeprowadzenia procesu zakupów oferowanych w sklepie internetowym. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określania Państwa tożsamości. Są one wykorzystywane w serwisie sklepu internetowego za Państwa zgodą.
 4. Cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane
  z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także
  po zakończeniu korzystania przez Państwa ze strony sklepu internetowego (służą one
  do przechowywania takich informacji jak Państwa login czy hasło, co wpływa na możliwość łatwiejszego korzystania ze sklepu internetowego).  

 

Przekazywanie danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe, w niezbędnym zakresie są przekazywane lub mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  1. organom administracji publicznej (w tym właściwym urzędom skarbowym w celu dokonywania rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego);
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na zlecenie Administratora oraz podmiotom z nich współpracującym (handlowcom);
  3. na żądanie właściwych organów państwowych lub samorządowych (sądów, urzędów kontroli skarbowej, państwowej i powiatowej inspekcji pracy, policji, prokuratury, etc.);
  4. przewoźnikom (którzy będą administrowali tymi danymi we własnym imieniu), w celu dostawy zamówionych towarów;
  5. instytucjom finansowym, w tym bankom w celu dokonania przez te podmioty zdolności kredytowej i oceny sytuacji finansowej Administratora danych osobowych;
  6. podmiotom trzecim, z którymi Administrator danych osobowych zamierza zawrzeć umowę obejmującą  sprzedaż produktów lub świadczenie usług wyłącznie w celu potwierdzenia referencji Administratora danych osobowych (podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy).
 2. Obecnie nie jest planowane przekazywanie Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein).

 

Korzystanie z danych przy rejestracji do newslettera

Jeśli zapiszesz się do naszego Newslettera, korzystamy z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Ciebie osobno w celu regularnego przesyłania naszego Newslettera drogą elektroniczną.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając wiadomość na adres support@bartnik-pienko.pl lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Twój adres mailowy z bazy odbiorców Newslettera.

 

Cele wykorzystywania plików cookies

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

Plik cookie to mały fragment danych (plik tekstowy), który jest automatycznie zapisywany na Twoim urządzeniu końcowym. Kiedy zaakceptujesz używanie plików cookies, plik jest dodawany i pomaga analizować ruch na stronie lub powiadamia Cię, wtedy kiedy odwiedzasz określoną witrynę. Pliki cookies pozwalają aplikacjom internetowym dopasować formę komunikacji w sposób spersonalizowany. Aplikacje internetowe mogą dostosowywać swoje działania do Twoich potrzeb, upodobań poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o Twoich preferencjach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Używamy plików cookies, które umożliwiają nam zidentyfikowanie stron, które odwiedziłeś oraz urządzenia, z którego korzystasz w celu ich wyświetlania. Pomaga nam to w analizowaniu danych na temat ruchu na stronie i ulepszania naszego serwisu, aby był jak najlepiej dopasowany do potrzeb klientów. Dane mają charakter ogólny i anonimowy, a także są wykorzystywane do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na dopasowanie treści reklamowych do Twoich preferencji. 

Czas ich przechowywania podany jest w ustawieniach cookies przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Dostępne są one pod następującymi linkami:

InternetExplorer™:https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™:http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanieplikow-cookie/

Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™:https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Pliki cookies pomagają nam zapewnić wysoką jakość naszego serwisu, umożliwiając nam monitorowanie stron i podstron, w szczególności tych, które są dla Ciebie wartościowe. Możesz zaakceptować używanie cookies lub je odrzucić. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, jeśli wolisz je odrzucać i ich nie akceptujesz. Pamiętaj jednak, że w przypadku braku zgody na wykorzystanie plików cookies funkcjonalność naszej strony może zostać ograniczona.

 

Korzystanie z google ads do celów reklamowych oraz google analytics do celów analityki internetowej

W trakcie wizyty klienta w naszym serwisie zbieramy automatycznie informacje, które są następnie analizowane przy użyciu narzędzia do analityki stron internetowych Google Analytics udostępnionego przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wszelkie informacje generowane przez pliki cookies będą przekazywane i przechowywane przez Google LLC na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowe informacje na temat polityki prywatności narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:https://www.google.com/analytics.

Sklep bartnik-pienko ma podpięte specjalne kody usług Google Ads, które umożliwiają tworzenie list remarketingowych dopasowujących treści reklam w sieci wyszukiwania oraz w sieci reklamowej Google do preferencji użytkownika. Jeśli chcesz dezaktywować wyświetlanie reklam w powyższy sposób, możesz to zrobić za pomocą Menedżera preferencji reklam https://adssettings.google.com/authenticated. Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Twój adres IP przed przekazaniem dalej do serwera Google jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych. Dla tego państwa Komisja wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony na podstawie EU US Privacy Shield, którego certyfikat posiada Google LLC. Aktualny certyfikat dostępny jest pod poniższym linkiem:https://www.privacyshield.gov/list. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez cookies, dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Kontrolowanie Twoich danych osobowych

Możesz ograniczyć gromadzenie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych w następujący sposób: 

 • za każdym razem, kiedy zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej, zwróć uwagę na miejsce, które możesz kliknąć, aby zaznaczyć, że nie chcesz, aby te informacje zostały użyte przez kogokolwiek w celach marketingowych
 • jeżeli wcześniej zaakceptowałeś używanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, możesz zmienić swoje zdanie w każdym momencie, kontaktując się z nami w dowolnej formie

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy i nie wypożyczamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, dopóki nie mamy na to Twojej zgody lub nie wymaga tego prawo. Możemy używać Twoich danych osobowych, aby wysyłać Ci informacje promocyjne na temat podmiotów trzecich, które uważamy, że mogą być dla Ciebie interesujące, jeśli wyrazisz na to zgodę.

 

Możesz żądać od nas szczegółów na temat danych osobowych na Twój temat, które zbierane są na podstawie Ustawy z dnia 10 Maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Jeśli chcesz otrzymać kopię przechowywanych informacji, skontaktuj się z nami w dowolnej formie, korzystając z naszych danych kontaktowych.

 

Jeśli twierdzisz, że którakolwiek z informacji, które gromadzimy na Twój temat, jest niepoprawna lub niekompletna, prosimy o niezwłoczny kontakt. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia poprawimy wszelkie dane, które uważasz za niezgodne ze stanem rzeczywistym. Masz również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach prawa polskiego (Ustawa o ochronie danych osobowych) i RODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jest uprawnionym organem nadzorczym nad przetwarzaniem danych osobowych w Polsce.

 

 

Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych nie będzie podejmował żadnych automatycznych decyzji, które mogłyby mieć dla Państwa istotny skutek. Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
  1. sprostowanie (poprawienie) danych;
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez Administratora danych oraz o kopię danych);
  5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

 Z tych praw Klient mogą Państwo skorzystać, składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą listowną lub drogą mailową na adres: rodo@bartnik-pienko.pl

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 2. Ponadto każdy z Państwa w szczególnych sytuacjach, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją:
 3. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności klientów lub
 4. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Jeżeli wykorzystanie przez Administratora Państwa danych osobowych nie jest konieczne
  do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, Administrator może poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody).
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Mają Państwo prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem jego zgody.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej mogą Państwo przesłać wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@bartnik-pienko.pl

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli dla zabezpieczenia naszych przeważających prawnie uzasadnionych interesów przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, możesz wykonać powyższe prawo w każdym czasie, jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Twoich danych osobowych do powyższych celów, chyba że wykażemy istnienie uzasadnionych przyczyn o większej wadze niż Twoje interesy, prawa i wolności, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie naszych roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania danych osobowych do powyższego

Zaloguj się

Menu

W Koszyku

Nie ma więcej artykułów w Twoim koszyku